Kommunikasjon med lesere

kommunikasjonVi har diskutert fordelene og bakdelene med å sette opp både gjestebok og kommentarfelt i flere artikler på siden. I sammenheng med det skal vi i denne artikkelen se nærmere på hvordan du best mulig kan strukturere og organisere kommunikasjonen din med leserne, om du velger å gjøre deg tilgjengelig for det.

Bestem deg og følg opp

Ifra begynnelsen av var blogger og enkelte informasjonssider laget som en interaktiv opplevelse, hvor lesere fritt kunne kommunisere med de som sto bak siden. Kommentarfelt er i dag også helt vanlig på de fleste sider og blogger, og de fleste som driver dem gjør det enkelt å ta kontakt. Men på tross av det, så er det fortsatt ingen regel at de må respondere på tilbakemeldinger og forespørsler.

Men, om du driver en side og har signalisert at det er noe du gjør, bør du følge opp på tilbakemeldinger så godt du kan. Det betyr ikke nødvendigvis at du personlig må svare på alle som tar kontakt med deg, om det er på e-post, gjennom kommentarer eller gjestebok, selv om det bør være utgangspunktet. Men du må i hvert fall ikke gå i fellen å ignorere de som tar kontakt. Er det blitt en såpass stor pågang at tiden ikke strekker til, bør du i hvert fall sette opp en automatisk e-post som forteller at du mottar et høyt antall forespørsler, og at du kanskje ikke får muligheten til å svare på alle. Da har du fått kommunisert at på tross av at du er åpen for å bli kontaktet, og ønsker en toveiskommunikasjon, så er det fortsatt noen begrensinger på tiden din.

Fordeler med regelmessig kommunikasjon

Vi har vært inne på fordeler med å kommunisere med lesere tidligere. Men de er verdt å utdype videre. Først og fremst er en klar fordel med å kommunisere med brukerne på en hyggelig og hjelpfull måte at du vil skille deg fra andre blogger og nettsider. God kommunikasjon er kanskje den enkleste måten å gjøre det på. Når du tenker og behandler leserne dine som individer, og ikke som en gruppe mennesker, vil det gjøre det enklere å bygge en gruppe faste tilhengere.

Hvordan takle stor pågang

Kommunikasjon med lesereEr siden eller bloggen din begynt å bli populær og du har stor pågang fra personer som tar kontakt, kan det være greit å se litt på hvordan du kan effektivisere kommunikasjonsarbeidet.

Største problemet med å ha en åpen og god toveiskommunikasjon er at det vanskelig kan skaleres. Så selv om du har en intensjon om å svare alle, vil du på et tidspunkt ikke ha muligheten til det. Første steget for å takle noe slikt, er som vi nevnte tidligere, å ha en automatisk e-post, eller ha det på kontaktsiden din at du leser alle innlegg og e-poster, men at du ikke har muligheten til å kontakte alle tilbake. På den måten står du friere til å velge selv hvem du ønsker å gi tilbakemelding til.

Andre alternativer du kan benytte deg av er å sette opp et forum hvor leserne selv enkelt kan diskutere seg i mellom. Et annet alternativ er også å flytte en stor del av kommunikasjonen over til Twitter. Det vil i seg selv begrense hvor mye kommunikasjon som er mulig med tanke på den begrensede lengden tillat.

Konklusjon

Det viktigste er at du selv bestemmer deg for hva type kommunikasjon du ønsker å ha med besøkende på siden. Ønsker du kun å publisere informasjon, uten noe særlig korrespondanse, er det helt opp til deg. Men ønsker du å kommunisere, og oppfordrer til å ta kontakt og diskutere, må du også sørge for at du er en deltagende part.