Få flere kommentarer

Skap flere kommentarerHar du en gjestebok og kanskje et kommentarfelt på siden din, men det er liten respons? Her får du noen tips til hvordan du kan øke responsen fra leserne dine.

Gjør det klart at du ønsker tilbakemelding

De fleste brukere av nettsider vet at de kan legge igjen en respons, men gjør det ikke. Dersom du er klar og åpen på at du ønsker det, kan det ofte være den tingen som får de til å kommentere. Sørg også for at det er klart og tydelig hvordan de kan gjøre det.

Still spørsmål

Inkluderer du spesifikke spørsmål i artikkelen eller bloggposten du publiserer, kan det hjelpe på få mer tilbakemelding. Du kan for eksempel forklare i begynnelsen av en artikkel hva problemstilling du forsøker å svare på, og be leserne gi tilbakemelding på tanker de har. Gjør du det i starten på artikkelen vil leserne ha problemstillingen i tankene fra starten av, og kan gjøre det lettere å komme med en respons.

Ha en åpen slutt

Dersom du sier alt som er å si på et tema i en artikkel kan det være vanskelig for andre å legge inn nye meninger. Det vil være mot sin hensikt og bevisst utelate ting som er naturlig å ha med, men du kan gjøre konklusjonen åpen for videre diskusjon og drøftelse.

Følg opp på kommentarer og innlegg i gjesteboken

Dersom du ikke er villig til å kommunisere via gjesteboken eller kommentarfeltet, hvorfor skal leserne være det? Om noen legger igjen en kommentar så kommer en langt med å takke for responsen, og raskt svare på eventuelle spørsmål stilt. Etter hvert som en side blir mer populær kan det være vanskelig å følge opp alle innlegg, men er aktiviteten stor nok trenger du ikke være like aktiv selv, da diskusjon og debatt kan blir mer selvgående blant brukerne.

Sett grenser og moderer der det er nødvendig

Det vil være mer innbydende for besøkende å legge igjen hva de synes i gjesteboken, eller en kommentar på en artikkel, om det er ryddige og ordentlige forhold. For de fleste vil lysten til å delta i en debatt eller legge igjen opplysninger i en gjestebok synke betraktelig om det er mye søppelposter og negative kommentarer. Sørg derfor for at du setter klare grenser for hva som er akseptert å skrive, og hva som ikke tolereres. Om nødvendig kan du også slette innlegg du ikke føler er passende, og du kan som en siste utvei blokkere brukere som ikke oppfører seg.

Vær åpen

I sammenheng med punktet over bør det alltid være et mål å minimere negative og usaklige innspill. Lite kan vel sies å fyre oppunder en dårlig stemning dersom du kan anses for å være arrogant eller påståelig i måten du fremstår på. Forsøk derfor å ta en mer åpen og tilbaketrukket holdning til eventuelle feil du gjør, eller synspunkter som blir rettet mot deg. Om du har gjort en feil, vær ærlig på det, rett det og gå videre. Unngå å ta det personlig når noen retter kritikk mot deg. Forsøk å forstå deres synspunkt og argumenter på en saklig måte. Gjør du det kan du sette en standard for god debatt. Er det usaklige innlegg kan du som nevnt tidligere moderere de vekk.